August 22, 2017 · Organic SEO
This is a recent morning ( glory ) video of my vertical flower walls that I made ( DIY-style ) this spring, around early May on my terrace. The video is from a couple of weeks ago - somewhere around late July. I love how they are thriving there.   Read the rest of the entry...
March 20, 2017 · Organic SEO
Неспирно получавам отзиви от приятели - близки и далечни - типично ироничните подмятания, всеки път когато споделя колко прекрасно, подновено вдъхновено  се чувствам от това, което се случва с личният ми коучинг, неговият невероятен положителен ефект, и колко съм благодарен за случващото се. Не, не ме безпокоят нито глуповатата ирония, нито липсата на разбиране и информираност. И да, идеята, смисъла и целта на тези публикации е да промени разбирането - по-скоро отсъствието му, понеже това, което има като разбиране е преобладаващо невярно - и да увеличи информираността. И не, това не е рекламно послание ! Още повече, че се опитвам да препоръчвам тази прекрасна, интелигентна и мъдра дама - Ива Митева - понеже съм изключително позитивно впечатлен от таланта, способностите и уменията ѝ ! Та какво точно се случва ? Иначе казано какво е коучинга - през погледа и перспективата на личното ми преживяване. И ето - самата история следва! В първоначалната ни сесия въведох контекста за това, което търся, целя и планирам - а то не е никак просто като бизнес и житейска стратегия, не е краткосрочно и не е като да не е изпълнено с предизвикателства. О, да, именно поради това я наех за точно тази дейност: искам да разблокирам пътя си, да намеря начин да се случи и изпълни стратегията ми, макар ...  Read the rest of the entry...
Понятието "коучинг" до скоро ми бе неясно, непознато, изпъстрено с подобно противоречиви и пословични значения, макар и встрани от преобладаващия народопсихологичен облик на нещо ненужно, незначително и безсмислено. Да, именно това е витаещият наоколо облик, който възнамерявам и смятам да развенчая и разоблича. Макар и да имах достатъчно детайлна представа за термина "емоционална интелигентност" поради лични контакти с професионалисти в тази сфера, идеята ми за коучинг бе по-скоро частична представа за менторинг, без да имам детайлна и достатъчно дълбинна яснота. И да, отново и отново чувах хор от мнения колко е безполезно, колко е безсмислено, непрактично дори. Но бидейки личност не само с отворен ум и съзнание, а и с практическо познание на факта, че когато общото мнение е негативно и съпротивата му е яростна в своята профанизирана негативност( невероятни "висоти" достига циничното отношение по темата ! ), значи че скритата стойност е налична и качеството на ефекта е неопровержимо. И понеже имах личен контакт с професионален личен и бизнес коуч във фейсбук, следях работата ѝ продължително време, и добивах впечатление след впечатление, един ден реших да "изпитам" ефекта върху себе си.  Уговорихме скайп сесия и се случи... [caption id="" align="aligncenter" width="960"] Ива Митева-Славчева лайф и бизнес коуч[/caption] ...Но преди това малко "теория" - именно какво е коучинг, и то според вече поразширеното ...  Read the rest of the entry...
February 9, 2017 · Organic SEO, SEO copywriting
And so it happened last weeks that words had to become actions and there was a project that required practical usage of the mentioned techniques. At first it looked quite neglected, almost desperately abandoned SEO-wise site, needed a lot of attention and basic improvements. After initial thorough and deeply profound auditing that took a couple of day, there came the moment in time for the initial quanta of actionable force and energy input. Of course, this was the heaviest, hardest and most energy demanding and consuming part, but results didn't betray and delay us: and few days later crawling was already serious: As we can see, initial pulse - precisely quantumized - brought crawling bot attention up to speed and the site's new structure, improved titles and internal links were set to work in place. Less than two weeks in and it was ranking for its main phrase on first page !   Read the rest of the entry...
December 13, 2016 · Organic SEO
Applying basic scientific approach to the field of Organic SEO work without hassle and stress Selecting the best workflow with the best strategic outlook using the best tactical means within the linear timeframe of consequent changes is where the secret is. Relax, young Jedi, we will not be delving into hard core math modeling, and neither shall we be operating with physics itself, so there will be nothing shuttering the comfort zone of the perception - rather, we will only introduce and exemplify the usage of quantum physics in the not so mundane realm of Jedi level SEO work. And to additionally ease the shock and stress, we will be only dealing with the very high conceptual level of quantum physics ( QP for short from now on ) - the fact that energy is effectively utilized, absorbed and put to work in strictly quantized, discrete amounts that create the necessary action, shift in states and bring predictable results. We will not yet be touching the topics of superposition, neither discussing non-locality and entanglement, even though they are also applicable, but we will focus on the basic, generic quanta-driven and derived actions and impacts. Take a breath, young Jedi, we haven't even started yet. ...  Read the rest of the entry...
September 20, 2016 · Organic SEO, SEO copywriting
Media Specific SEO approaches A story about the technical journey of the art of news and media SEO activities I have tried to cover the topic briefly once or twice at the time, but it spent a decent time period and long while in the idea ripening limbo, or the classical being-too-busy-to-write. Nevertheless, the right time has come and we will discuss Media SEO in a nutshell. Media and News related online marketing activities are a very specific niche, a world of its own. Content lifecycle is usually short, competition is high, demand is both huge and the audience is unforgiving. First and foremost, it all starts with producing the content itself, namely news, reporting, analysis, op-ed. At a next phase, which is not at all far in time this content has to be met by the most well oiled machinery - the technical aspect of media related SEO activities has to run on a platform and servers that are robustly fine-tuned to the nanosecond scale level - and this is not quite an exaggeration. You need your platform to fly and you need it to respond quickly as a lightning. No only that - and it is critically crucial for serving news operations, and ...  Read the rest of the entry...
August 12, 2015 · Organic SEO
This is the new working protocol abbreviation that "came" to my mind few weeks ago, and meanwhile got polished enough to the point of receiving the precisely polished wording - the work of the mind got its finishing touch with a scent of a real BLISS: Branding, Leverage, Impact, Scalability and Sustainability. Branding: it is not a joke, folks ( and those in the know know it, you know :) ). Branding is a rather hard, long, time and effort consuming process, with lots of obstacles and hard work in the way, lots of dangers, caveats and walking on thin ice under fire, and lots of rewarding, fruitful outcome when things begin to roll. Branding is not just the mention of a certain name, activity - be it commercial or not, branding is way beyond the emotional-psychological perception of the name, its association with what it stands for, what it does and what it offers, its response to particular, certain needs, its answer to your demands and question and that answer is not just your customer support line. Branding expands way being the online presence, it should and must penetrate and enter the mind, consciousness and souls of the people it ...  Read the rest of the entry...
July 7, 2015 · Organic SEO
Organic SEO has always been a picky, tricky and questionable practice, especially because there are, were and will be a lot of people who abuse it - the infamous "Black hat SEO" practices are the most common label for that. I for one always found it rather insulting to the human spirit and intelligence always and way too often being reminded that I need to follow practices that are focused on the fellow readers' needs rather than those of the underlying search machinery infrastructure, with the most popular name of "search engines". As in, really, does anyone need to be reminded like a child that needs to be told to do certain things and avoid other actions, until they learn it by themselves ? So, it is way more natural, organic and spontaneous to do the practice of SEO with people in focus, to write the things you need to post and express with them in the main attention, to build the links you need to build in a non-spammy, absolutely natural and humane, non-abusive way...as well as not being a self-promotional sellerazzi asshole on all the possible social media channels. Organic SEO ( look, self-ironically I even use the opportunity to ...  Read the rest of the entry...
May 10, 2015 · Organic SEO
Emanating Peace, Love, Happiness and Joy and watch out what comes back at you ! :)   Read the rest of the entry...
May 10, 2015 · Organic SEO
A multi-dimensional Jedi Master Maestro troubleshooter, problem solver, solution-finder, wildly flourishing in cyberspace’s transcendental universes!   Read the rest of the entry...
March 27, 2015 · Organic SEO, SEO copywriting
This is going to be an extremely focused SEO publication this time. So, the topic is SEO copywriting - presumably a strict and clear subsection of the copywriting itself: be it an art, be it a craft or any other form of written expression. Writing as a skill, or even writing that grabs attention, holds interest and makes you think on the points it provides is something beyond mundane, above mediocre and not a trait that everyone share. We all have our most favorite books, poems and authors and we remember them because their writing was more than just noticeable - it stuck to our minds and hearts, it moved us deeply and changed something in our worlds. Nowadays, in that "digital" age most of the written text - SEO copywriting in particular - serves mostly, if not only, the purpose of creating "content" that will "rank", "drive traffic", bring leads etc...That being said, with time the focus of the act of merging words together in a meaningful conglomerate of great text shifted focus from being done for the people who read, to being made for satisfying the machines' need of algorithmic rules that end up ranking that text ( aka "content" ...  Read the rest of the entry...
October 24, 2014 · Organic SEO
Heavenly music, divine harmony accompanies and accomplishes the rather dramatic, albeit fruitfully fulfilling, shuttering and shaking changes that occur and happen during our most profound, most important and completely paradigm shifting evolutionary changes - and yes, that is not about the biological evolution of the proteinized genetic expression and the illusionary view of the materially looking outcome of the phenotypes, but is about the unseen, untouchable, non-tangible but yet so moving and well felt, seen and experienced changes of our soul growth. Sometimes the melody comes out as music, sometimes as the events that express their appearance into the perceivable so called reality that our senses detect and interpret; sometimes it is into the right calm flow of serenely deep and revelation visioned thoughts, sometimes it is even beyond what we can yet feel, sense and incorporate into the rather narrow segmented fraction of perceivable perceptibility; sometimes it is simple, sometimes it is not - a symphony is in the making always and regardless whether we are paying the needed attention or not, whilst being so fixedly fixated onto, upon and about our daily mess of interruption-infested quite yet disharmonious level of everyday existence. And as our heart beats ...  Read the rest of the entry...
April 30, 2014 · Organic SEO
And it is over, the structure of slavery and the matrix foundations are shaken and that is not for the first time. The stupid lowlife homosapientic possessive attitude, darkness, oppression, stress and stupidity is gone, past, and I am over and out. Thank God the Almighty. I love my lovely, crazy, free life :)   Read the rest of the entry...
February 12, 2014 · Organic SEO
The biggest breakthrough I had with positive thinking ( please do not frown over overly abused terms, just like the words "innovation" and "love" - they still exist in their pure essence and existence despite the fact they are being so much abused ) was the vivid realization that no matter how hard the situation is - be it bad mood, low energy, anxiety or whatever negative - it shall pass relatively soon, oftentimes quickly, and just like bad weather is replaced by sunshine the new and better moment will follow. It was very moving and it always fills my heard, soul and mind with divine hope ! That being said, the moments when I am not capable of working on the Mission project ( which I call "Recreated Thinking" ) - be it fatigue, burn out moment, lack of inspiration etc - I know that soon a better moments of clarity, inspiration and ( oftentimes feverish ) wave of inspirational outburst and hard mental work shall follow. Using these waves - the spikes of productivity, the peaks of divine connectivity, few more aspects of the research I've been doing for so long started crystallizing and taking proper shape, form and ...  Read the rest of the entry...
February 7, 2014 · Organic SEO
The Mission is the divine calling, the absolute and ultimate work, the one beyond the daily bread regular job, the real work and purpose of one's life. I've discovered mine since quite a while and have been keeping up with it - with all the ups and downs, interruptions and breakthroughs, divine moments of bliss, of crystallizing ideas and moments of clarity and huge leaps of next level steps, new aspects and visions, new conquered and explored territories, expansion of its revelations; all being given timely and properly when I could tune in and tap into the Universal Mind of God, for this is what it is how as a process - when the connection is clear I receive the next answer and huge chunks of information: processed, grown and developed further and further, deeper and deeper, broader and broader. The Mission - my mission, my work is work on a really new type of and level of informational technology.  No, not a next phase or enhancement of the existing one, but something beyond, way beyond what exists in our world so far. In fact, my role is to translate it and bring it here, God willing and helping with that. ...  Read the rest of the entry...
February 1, 2014 · Organic SEO
Reconnection takes time especially when you have been disconnected for long. Nevertheless, it is happening and its vitalizing influence is felt day after day, one step after the other. It is hard at time but I feel the divine, strong support of God that helps on the way. On the way back to being connected, on the path of reconnection with the truth, my soul purpose, my life mission and what is right to do. It brings out the deep feelings and shuttering emotions, oftentimes drastic changes of moods and full spectrum of states - from utter joy and euphoric vividness, through calm stillness to teary sadness and a bit of insecure anxiety. Nevertheless, the whole mood and emotion sweepings are just a part of the rewakening and reconnecting of my soul with God. There are moments of bliss and clarity and moments of seeking the way, there are episodes of getting lost or feeling stumbling and sliding but then always comes the peace and love inside my heart. Reconnection means being able again to hear the callings from deep inside, to feel deeply and vividly, and be passionate about the Missions of your life, to follow your heart and intuition, to ...  Read the rest of the entry...
January 27, 2014 · Organic SEO
Stating that you are busy means just one thing - that your are disorganized, that you lack the skills-set of optimizing and utilizing your time, that you prefer working harder rather than smarter. Stating that you have more important things to do while ignoring someone and denying a communication with a fellow human being means that your priorities, values and preferences are messed up. Work smarter, not harder and do not tell me you are busy. Tell the truth - you are dumb overwhelmed with work ( a friend of mine made me edit this harsh statement here ) !   Read the rest of the entry...
January 19, 2014 · Organic SEO
Always, always and ever he's there To support us, defeat the darkness, spread off and away the clouds and shine His light divine upon and on, and on The Endless bliss, we'll never miss The opportunities in time and space The lifetimes lived attracted to the Grace No need for chasing and no rat race - The game has higher meaning and a higher sense Your soul is the most powerful stronghold A fortress with impenetrable and unbeatable defense - just hold ! No use to wage wars upon possession Abuse your soul and fall into regression If driven by the rage and bloody passion Uncharted are the territories of your Spirit Just sit quiet, hush your mind and feel it.   Read the rest of the entry...
January 13, 2014 · Organic SEO
I am... I am. I exist. I woke up, my soul returned! I was breathing the lovely sunshine, reflecting as a glittering balm touching my heart, while resonating with the ringing trough my soul, from the sunlit surface of the river and whispering "Thank you, God!" and "God bless!". My Soul has been away for quite a long since that day, and ironically that day was Friday, 13th. Nevertheless, it turned out to be not just great and fabulous, magical and expanding, it happened to be the day when this divine intervention happened: my soul returned. The Faith, the Hope and the Love made their way into my life again. The nervous anxiety that was trying to grab my heart and get hold of me was slowly going away as I was breathing in the air full of light and peace, as I was meditating and praying, doing energy practices and walking barefoot along the river bank, while my feet were touching the soft, warm ground, sitting often at some sun-shined, comfortable spots, hugging trees, laughing and crying while letting emotions flow freely and run through my re-wakening being. The gentle breeze was caressing my face, the glittering reflections of the sun ...  Read the rest of the entry...
January 13, 2014 · Organic SEO
Events and the event horizon - you saw me falling but now I'm rising Black holes swallowing your ego praising Dark lows are following swift shadows blazing The Light surthrivingly surprising is back on living The long night's over - thank God forgiving The deliverance is being given !   Read the rest of the entry...
January 6, 2014 · Organic SEO
It has been not just a wild ride, but a long dark strolling through the lowest lows of hell. Yes, it has been a hectic, hard period, full of apathy, depression, lack of purpose and meaning, I made some horrible things during this time, went lower and lower, stumbling and dragging myself into the swamps of self destruction and spiritual agony... BUT THIS IS OVER NOW ! This dark time, this lowest fallen period ending sharply, and it would not be so if there was no Divine Intervention - for it is God that helped me and helps me getting out of it. Back in time, before entering this fallen phase, I just got caught in a cycle of stress, hopelessness and confusion. Instead of taking control of the situation and making it out I got more and more diving into the mud, getting more and more stuck, confused, frustrated, scared, fallen...It is true that stress is a horrible thing, I have lived trough this fact. But thank God, made it out, finally ! It is rather gloomy what happened next, so I will skip it for now. I will focus more on the exodus, the liberation, the end of the suffering, the re-waking ...  Read the rest of the entry...
January 1, 2014 · Organic SEO
It takes the dark to see the Light It takes the spiritual fight to see the Bright out and trough the night. Miracles exist, and even when you've been so low your soul calling raises from the ashes. Your soul comes back like a Phoenix, like being resurrected and you get another chance to get back on your Life Missions !   Read the rest of the entry...
December 23, 2013 · Organic SEO
Quantum entanglement is about the ever-present fact of existence of all things being together, eternally interconnected, non-separated and forever linked in a field of transcendental relation to each other. Quantum entanglement is not a science fiction term, but reality on its own - although invisible to our materialistic perspective of separated realms and realities. Particles gleam, glow and vibrate in an always inseparable manner - they ring and resonate to each others' states and presence, for they are entangled on the quantum level of their existence. What we perceive and witness as separate, distinguishable and distanced of each other objects are, in fact, plains and levels of reality that are deeply, eternally linked to each other. Nothing is ever separated, isolated; no event is ever on its own. Everything  consists of fields of energy that corresponds to each other in a manner of waves that resonate and vibrate with each others' motion and change.   Read the rest of the entry...
December 22, 2013 · Organic SEO
I'm not going to tell you how to get into Google news, how to make your news articles get indexed fast etc - all these technical details matter a lot, of course they do, but this is not going to be the focus of this writing. The focus will be my observation from practice, perhaps with quite a comparison between how things work in media sites in relation to their business counterparts and what is important to pay attention at, if you happen to come across a media SEO project. What is important and what this post is about is the specific caveats and details you should pay attention to while working for a media, and I mean real media project online. It differs a lot from the usual work for any other type of online project, that is the point. First of all, you will need to attune your mindset. Most of the rest online projects that you have been doing SEO for are the ones that either sell products or offer some sort of services, and while generally what the media offers as news, reviews, opinions etc is also a product it differs a lot. The "shelf life" of news differs ...  Read the rest of the entry...