Понятието "коучинг" до скоро ми бе неясно, непознато, изпъстрено с подобно противоречиви и пословични значения, макар и встрани от преобладаващия народопсихологичен облик на нещо ненужно, незначително и безсмислено. Да, именно това е витаещият наоколо облик, който възнамерявам и смятам да развенчая и разоблича. Макар и да имах достатъчно детайлна представа за термина "емоционална интелигентност" поради лични контакти с професионалисти в тази сфера, идеята ми за коучинг бе по-скоро частична представа за менторинг, без да имам детайлна и достатъчно дълбинна яснота. И да, отново и отново чувах хор от мнения колко е безполезно, колко е безсмислено, непрактично дори. Но бидейки личност не само с отворен ум и съзнание, а и с практическо познание на факта, че когато общото мнение е негативно и съпротивата му е яростна в своята профанизирана негативност( невероятни "висоти" достига циничното отношение по темата ! ), значи че скритата стойност е налична и качеството на ефекта е неопровержимо. И понеже имах личен контакт с професионален личен и бизнес коуч във фейсбук, следях работата ѝ продължително време, и добивах впечатление след впечатление, един ден реших да "изпитам" ефекта върху себе си.  Уговорихме скайп сесия и се случи... [caption id="" align="aligncenter" width="960"] Ива Митева-Славчева лайф и бизнес коуч[/caption] ...Но преди това малко "теория" - именно какво е коучинг, и то според вече поразширеното ...  Read the rest of the entry...